O projekcie

Czym jest FAMAC?

FAMAC jest skróconą nazwą projektu badawczego na temat migracji pod tytułem "Bycie rodziną przez granice. Porównawcze badania dotyczące pracy, rodziny i opieki społecznej wśród polskich migrantów w Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii."

Co chcemy się dowiedzieć?

Ten projekt ma na celu dowiedzieć się, czy polski pracownicy, którzy mieszkają razem z rodziną za granicą, lepiej radzą sobie na rynku pracy w porównywaniu z pracownikami, których rodziny mieszkają w Polsce.

Dlaczego Polacy?

Wybraliśmy polskich pracowników jako grupę docelową dla naszego projektu, ponieważ Polacy stanowią największą grupę imigrantów z nowych państw Unii Europejskiej w trzech krajach, na których skupi sie ten projekt, czyli Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Jak mogę pomóc?

Jeśli jesteś z Polski i obecnie mieszkasz lub wcześniej mieszkałeś (-aś) w jednym z tych krajów (Norwegia, Szwecja lub Wielka Brytania), możesz wziąć udział w naszym projekcie. Szukamy uczestników do wypełnienia ankiety internetowej i do wywiadów, które przeprowadzimy w 2017 r. Dowiedz się więcej o warunkach uczestnictwa.

Kto prowadzi projekt?

Projekt ten jest finansowany przez Radę Badań Naukowych Norwegii i jest prowadzony przez Centrum Komunikacji Międzykulturowej (SIK) oraz jego partnerów międzynarodowych, Instytut Badań Migracji (MIM) w Malmö (Szwecja), Uniwersytet w Liverpool (Wielka Brytania), oraz Uniwersytet w Stavanger (Norwegia).